Friday, November 27, 2009

BALASAN SETIMPAL PERBUATAN


Abdullah Saleh Hadrami

Allah Ta'ala berfirman: ?Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuiNya.?
(Surat 84 Al-Insyiqaaq (Terbelah) Ayat 6)


Kandungan Ayat:

1. Ayat ini adalah seruan untuk seluruh manusia tanpa pandang agama, suku, ras, warna kulit dan bangsa.

2. Semua manusia bekerja, berusaha dan beramal.

3. Ada yang berbuat kebajikan dan ada pula yang berbuat keburukan.

4. Semuanya pasti bertemu Allah pada hari kiamat untuk mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya.

5. Allah memberikan kurnia yang banyak kepada orang-orang yang berbahagia dan beruntung, iaitu orang-orang yang beramal saleh karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w

6. Mereka kelak menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan dan mereka adalah penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan.

7. Allah Maha Adil terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan memberikan balasan setimpal.

8. Mereka kelak menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri dari belakang punggung dan mereka adalah penghuni neraka dengan segala siksaannya.

9. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu dengan iman dan amal saleh sebelum terlambat, sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada guna.

No comments:

Post a Comment